วิตามิน รักษาต้อกระจก ต้อหิน?

ก่อนอื่นต้องมาดูว่าสาเหตุของโรคต้อกระจก และต้อหิน คืออะไร ส่วนใหญ่แล้วโรคต้อกระจก และต้อหิน เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะขั้วประสาทตาที่ถูกทำลายไปตามกาลเวลา ไม่มีสาเหตุ และปัจจัยภายนอกที่เฉพาะเจาะจง และผู้ป่วยส่วนใหญ่จำไม่ทราบว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นโรคเหล่านี้ เพราะเป็นโรคที่ไม่มีอาการบอกล่วงหน้า และมีแนวโน้มว่าจะพบในคนอายุที่น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 30 ปีขึ้นไป

แม้ว่าการรักษาของโรคต้อกระจก และต้อหินในระยะแรก 2cameraquansat.com จะมีการใช้ยาหยอดตา ยารับประทาน รวมถึงยาฉีดเข้าช่วย แต่หากจะกล่าวว่าโรคต้อกระจก และต้อหิน สามารถหายได้เองด้วยการทานอาหารเสริม หรือวิตามิน คำตอบคือ “เป็นเรื่องไม่จริง” การทานอาหารเสริม หรือวิตามินที่อ้างสรรพคุณว่าทานแล้วจะทำให้ตามองเห็นชัดขึ้น หรือหายจากโรคตาที่กำลังเป็นอยู่ ไม่สามารถเป็นไปได้ เพราะโรคทุกโรค ต้องการการป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเฉพาะอย่าง หรือบางอย่างก็ป้องกันไม่ได้ มีแต่รักษาด้วยวิธีการเฉพาะโรคนั้นๆ

อ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย กล่าวว่า “ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือในปัจจุบัน พบว่าวิตามินหรือสารอาหารหลายตัว มีประโยชน์ในการป้องกัน รักษาบำรุงสุขภาพจริง แต่จริงเฉพาะบางภาวะ และจริงเฉพาะกับบางโรคเท่านั้น อันที่จริงแล้ว ที่จักษุแพทย์ส่วนใหญ่ยอมรับ มีแค่ 1โรค เท่านั้น โรคนั้นคือ โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ (age-related macular degeneration)” โดยโรคนี้สามารถบรรเทาได้ด้วยวิตามินรวม ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการลุกลามของโรคจุดรับภาพเสื่อมได้ 25% เฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น แต่ไม่ช่วยชะลอหรือลดต้อกระจกที่มีอยู่ และไม่ให้ผลอะไรกับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงกับโรคจุดรับภาพเสื่อมเลย นอกจากนี้คนที่ยังมีการมองเห็นปกติ ไม่มีโรคนี้อยู่ แม้จะทานวิตามิน ก็ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ขึ้น