ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การใช้แรงงาน แง่ทางด้านการทำงานสมอง ทำงานนั่งโต๊ะ การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวทำให้เกิดโรคต่างๆซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดีเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันไม่ให้ หรือลดอุบัติการณ์โดยการดูแลตัวเอง เพียงแค่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ดีขึ้น

1.รู้จักประมาณตน การประมาณตนในการออกกำลังกายแต่พอควร การออกกำลังกาย แต่พอประมาณ ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานและส่วนเกิน

2. เลือกเวลาออกกำลังกาย ช่วงเช้าและเย็นเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในระหว่างวัน ซึ่งจะทำให้เหนื่อยเร็วและได้ปริมาณน้อย บางคนอาจจะเป็นลมก็มี ทั้งนี้ควรออกกำลังกายเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน จะส่งผลต่อการปรับตัวของร่างกาย

3. จิตใจต้องพร้อม ควรทำจิตใจให้ปลดปล่อย ถ้าไม่สบายกฌไม่ควรออกกำลังกาย นี้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

4. ความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงหรือลดน้ำหนัก แต่จะได้ผลแค่ไหนขึ้นกับปริมาณ และความหนักเบาของการออกกำลังกายด้วย

รวบรวมคลินิกเสริมความงาม

การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ต้องรู้ว่าการกินอาหารเป็นเรื่องสำคัญ ข้อที่สองคือการออกกำลังกาย ด้วยเหตุนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยอาหารและโภชนาการและสถาบันอาหารและโภชนาการได้จัดทำ “9 อาหารเพื่อสุขภาพหรือแนวทางโภชนาการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับประทานอาหาร ต้องขึ้นอยู่กับหลักการทางโภชนาการ

รวบรวมคลินิกเสริมความงาม

โภชนบัญญัติ 9 ประการ ประกอบด้วยรวบรวมคลินิกเสริมความงาม

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากกลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว เพื่อให้สารอาหารที่ ร่างกายต้องการอย่างครคบถ้วนและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

2. กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารแป้งในบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวและได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า

3. กินผักให้มาก และกินผลไม้ประจำ กินผักและผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านโรคมะเร็งได้

4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดี และย่อยง่าย เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้

5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย นมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1-2 แก้ว

6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภททอด ผัด หรือแกงกะทิ แต่พอควร เลือกกินอาหาร ประเภท ต้ม นึ่ง ย่าง (ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กะทะเป็นประจำ

7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กินเค็มจัดเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารเร่งสี สารกันเชื้อรา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน ทำให้เกิดโรคได้

9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีความเสียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งในหลอดอาหาร และโรคร้ายอีกมากรวบรวมคลินิกเสริมความงาม