เมษายน 3, 2018 714FB8 0

ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการเRead More

พิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า

มีนาคม 30, 2018 714FB8 0

อาการของคนที่ติดเชื้อโรค “พิษสุนัขบ้า” หลายๆ คนทราบเรื่องนี้กันแล้ว ปัจจุบันจึงเริ่มมีผู้ป่วยที่เสียRead More

เจลล้างมือ

เจลล้างมือ

มีนาคม 29, 2018 714FB8 0

เจลล้างมือ ปลอดภัย-ฆ่าเชื้อโรคได้มากแค่ไหน? ปกติแล้วเจลล้างมือมีหลายสูตร แต่ส่วนใหญ่นิยมใส่แอลกอฮอล์Read More